50W 直流开关电源

专注做好电源15年

50W 直流开关电源

1   适用于工业设备     工程机械设备

2   低成本保固

3   100%满负荷负载测试

4   短路保护、过载保护、过流保护

5G产品特性

型             号

输  入  电  压

输  出  电  压

输    出   电  流

效   率

保  护  功  能

NET--KGDC50A

DC  9--18V

DC   5V

10A/4.2A/2.1A

≥80%

短         路

NET--KGDC50B

DC  18--36V

DC   5V

10A/4.2A/2.1A

过         压

NET--KGDC50C

DC  36--72V

DC   5V

10A/4.2A/2.1A

过         载

5G在线咨询

BACK PAGE